ThaiAirFlow.com ลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนระบายความร้อน ThaiAirFlow.com ลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนระบายความร้อน ThaiAirFlow.com ลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนระบายความร้อน

ผลตอบรับจากลูกค้าของเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ตอบรับกลับมาหาเรา หลังจากใช้งานลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบิน (รุ่นใหม่) ของเรา

คุณเอก วิศวกรและเจ้าของบริษัท ได้ลองสั่งซื้อไปติดตั้งจำนวน 1 ชุดในปีพ.ศ. 2559 บอกกับเราว่า “ลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบินของเรานั้น มันเป็นหลักการเหมือนการพ่นสี ระบบใบพัดหมุนอยู่ด้านบนมันดูดอากาศร้อนออกได้ดีมาก” จึงได้สั่งซื้อเพิ่มอีก 7 ชุดไปติดตั้งในจังหวัดชลบุรี

บริษัท บริดจสโตน จ.ชลบุรี ได้สั่งลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่พร้อมกับให้เราไปติดตั้งภายในอาคารอบยาง จำนวน 5 ชุดในปีพ.ศ. 2559 วิศวกรของบริษัทได้ทดสอบเรื่องน้ำเข้าและอุณหภูมิที่ลดลง หลังจากติดตั้งเสร็จ ตามมาตราฐานโรงงาน ผลที่ออกมาคือ ลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่ของเราน้ำไม่เข้า (ผลทดสอบผ่าน) และอุณหภูมิภายในอาคารลดลง 6 องศา

คุณหญิงป้อม ได้สั่งซื้อลูกหมุนไปติดตั้งที่บ้านจำนวน 3 ชุดในปีพ.ศ. 2559 แจ้งผลหลังจากติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่ว่า “ประสิทธิภาพการทำงานของลูกหมุนเรานี้ดีเยี่ยมมาก และช่างที่บ้านของท่านก็บอกว่าลูกหมุนระบายความร้อนได้ดีตลอดเวลา” เราขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนเราอยู่เสมอด้วยครับ

บริษัท อัสเท็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด ได้สั่งซื้อลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่ไปติดที่บริษัทในประเทศเมียนมา จำนวน 80ชุด ในปีพ.ศ. 2559

วิศวกรของบริษัท แฮพส์เบอร์ก จ.นครนายก เคยสั่งลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่ไปทดลองติดตั้งในต้นปีพ.ศ. 2558 จำนวน 6 ชุด พึงพอใจสินค้าของเรา จึงได้สั่งซื้อลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่ของเราอีกจำนวน 39 ชุด พร้อมให้ทางเราติดตั้งให้ด้วยเมื่อต้นปี 2559

คุณ พี่นิด สุขสงบ ติดตั้งในตำแหน่งครัวหลังบ้านในปีพ.ศ. 2556 บอกกับเราว่า "ชอบ สวยและระบายอากาศได้ดีมาก น้ำไม่เข้าด้วย ให้รีบทำขายเลย ขายได้ดีแน่ๆ"

คุณ พิสิทธิ์ สะริทิ ติดตั้งไป 2 ชุด เมื่อต้นปีพ.ศ. 2556 บอกกับเราว่า “ดีมาก สวยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชอบๆ""

คุณ สมจิตร คำชื่น ตอบรับเกี่ยวกับลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่กับเราว่า "ระบายดีมากๆ และน้ำไม่เข้าด้วย สวยด้วย" เมื่อปีพ.ศ. 2554 เราได้ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่ที่โรงงานผ้านวมสุริยะ จำนวน 6 ชุด ปัจจุบันปีพ.ศ. 2556 ลูกค้าติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน 2 ชุด


งานติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ การติดตั้ง ลูกหมุนระบายอากาศ
งานติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบิน การติดตั้ง ลูกหมุนระบายอากาศรุ่นจานบิน
งานติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่ การติดตั้ง ลูกหมุนระบายอากาศรุ่นใหม่